A9 泰德牌乒乓球發球機

夾檯式設計,有它佔用空間少的特點,而功能方面比A6增加許多,簡易好用。

* 九種不同旋轉;
* 出球頻率    :  25 - 90次/分鐘
* 出球速度    :  4 - 50米/秒
* 出球弧度    :  可調範圍40度
* 出球落點    :  從定點到全檯11點自編程式
* 長短球    :  可調節
* 出球數量    :  數字顯示模式

總重量   :  15.50公斤
凈重       :  11.60 公斤
包裝體積 :  100 × 40 × 43.5 公分
機身體積 :  39.5 × 152.5 × 97 公分 ( 展開 )

Back